Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Zákazník má kdykoliv před započetím ubytování právo odstoupit od smlouvy písemným oznámením Hotelu Jičín ***.

Při odstoupení od smlouvy je však zákazník povinen uhradit Hotelu Jičín *** stornovací poplatek z celkové částky:

30% z objednaných služeb, dojde-li ke stornu v době do 28-21 dnů před nájezdem.
60% z objednaných služeb, dojde-li ke stornu v době do 7-2 dnů před nájezdem.
100% z objednaných služeb, dojde-li ke stornu jeden den před nájezdem.

Hotel Jičín *** – podmínky:

1. Údaje pro příjezd/odjezd

Nástup na pobyt: 14:00 – 18:00 hod
Ukončení pobytu: do 11:00 hod
Dále pak možno dle dohody.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a Hotelem Jičín *** vznikne na základě písemné smlouvy, (tj. řádně vyplněné přihlášky – objednávky) nebo telefonické objednávky, potvrzené zpět faxem, či e-mailem.

3.Cena ubytování a jeho úhrada

Cena zahrnuje služby, které jsou pro každý typ ubytování vyjmenovány.

Při závazném přihlášení je účastník povinen uhradit 50% z celkové ceny minimálně 4 týdny před příjezdem.

HOTEL Jičín s.r.o.
Havlíčkova 21
Jičín 506 01

tel.: 493 544 250, fax.: 493 544 253
https://www.hoteljicin.cz, e-mail: ceskyraj@hoteljicin.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu: CZK 78-8506110297/0100, KB Jičín